Allwch chi gael Lwfans Gofalwr?

Pa fudd-dal y mae'r person rydych yn gofalu amdanynt yn ei gael? Peidiwch รข chynnwys unrhyw fudd-daliadau maent wedi gwneud cais amdanynt os nad ydynt wedi cael penderfyniad eto.
Byddwch ond yn cael Lwfans Gofalwr os yw'r person rydych yn gofalu amdanynt yn cael un o'r budd-daliadau hyn.